Medlemskontingent 2019Bjerkvik Idrettsforening (BIF) vil takke alle som har støttet oss med medlemskontingent i året 2018.Den støtten som bygdas befolkning gir til idrettsforeningen er avgjørende for å opprettholde driften av idrettsarbeidet for barn, ungdom og voksne.Det å vedlikeholde og drifte fotballbaner, skiløyper, skiskytteranlegg og bygninger kan ikke kun baseres på dugnad. Materiell og drivstoff kan idrettsforeningen ikke forvente å få gratis.Bjerkvik Idrettsforening eier og driver Bjerkvikhallen med driftstilskudd fra Narvik kommune. Kommunen har gjennom flere år redusert driftstilskuddet. Dette gjør det svært vanskelig for idrettsforeningen å opprettholde driften. I tillegg er hallen 30 år, og må stadig vedlikeholdes. Idrettsforeningen trenger alle de støttemedlemmer som kan være villig til å være med å støtte opp om idrettsforeningens arbeid..Kontingenten for 2019 er:

  • Voksne over 17 år (pr. 01.01.19) kr. 300,-
  • Barn (ikke fylt 17 år pr 01.01.19) kr. 150,-
  • Kr. 100,- pr søsken etter første barn

Kontonummer: 4520.15.33361

 

Betal med  . Bruk Vippsnr. 108979

 


OBS! Det er viktig å oppgi fødselsdato på innbetalingen, da hver enkelt medlem skal registreres elektronisk.

Er det noen som ønsker å støtte oss med et større beløp så er dette selvfølgelig kjærkommet.Vi ber alle oppgi navn på de som betaler kontingent, slik at dobbelbetaling unngås.På forhånd takk!Bjerkvik IFStyret

Kontakt oss

Adresse:
Bjerkvik Idrettsforening
Bjerkvikhallen, Salomons vei 41, 8530 BJERKVIK

Telefon:

Mobil:
99381799

Arbeid:

E-post:

Levert av IdrettenOnline