Priser gjeldende pr. 1.januar 2018Kafe/kjøkken
Egne lag200 kr pr dag
Andre lag1.000 kr pr dag/300 kr pr time
Bursdager/konfirmasjon1.500 kr pr dag
Barnebursdag400 kr pr dag
Salgsarrangement2.000 kr pr dag
Terminfestet arrangement500 kr pr dag (egne lag)
1.000 kr pr dag (andre lag)Hele hallenHalve hallen
Egne lag300 kr pr time voksen/150 kr pr time barn200 kr pr time voksen/100 kr pr time barn
Andre lag750 kr pr time voksen/400 kr pr time barn500 kr pr time voksen/300 kr pr time barn
Stat/fylke kommune1250 kr pr time1000 kr pr time
Inntektsbringende arr/messer6.000 kr pr dag5.000 kr pr dag
Private arrangement/samlinger5.000 kr pr dag4.000 kr pr dag
Terminfestet arrangement2.000 kr pr dag (egne lag)

5.000 kr pr dag (andre lag)
Konserter/dansegalla8.000 kr pr dag7.000 kr pr dag
Levert av IdrettenOnline