Priser gjeldende pr. 1.januar 2020Kafe/kjøkken
Egne lag220 kr pr dag
Andre lag1.100 kr pr dag/330 kr pr time
Bursdager/konfirmasjon1.650 kr pr dag
Barnebursdag440 kr pr dag
Salgsarrangement2.200 kr pr dag
Terminfestet arrangement550 kr pr dag (egne lag)
1.100 kr pr dag (andre lag)Hele hallenHalve hallen
Egne lag330 kr pr time voksen/165 kr pr time barn220 kr pr time voksen/110 kr pr time barn
Andre lag825kr pr time voksen/440 kr pr time barn550 kr pr time voksen/330 kr pr time barn
Stat/fylke kommune1500 kr pr time1100 kr pr time
Inntektsbringende arr/messer6.600 kr pr dag5.500 kr pr dag
Private arrangement/samlinger5.500 kr pr dag4.400 kr pr dag
Terminfestet arrangement2.200 kr pr dag (egne lag)

5.500 kr pr dag (andre lag)

Konserter/dansegalla8.800 kr pr dag7.700 kr pr dag

Levert avIdrettenOnline