Bjerkvik IF


Adresse: Salomons vei 41, 8530 Bjerkvik
Besøksadresse: Bjerkvikhallen
E-post: hall@bif.no
Telefon: 99 38 17 99
Organisasjonsnummer: 971 390 573
Kontonummer: 4545.20.12255
Administrator: hege.nilssen@gmail.com