Støttemedlem


For de som ønsker være støttemedlem i Bjerkvik IF og ikke vil/kan bruke Hoopit, kan de benytte den "gamle" metoden for innbetaling. 

Innbetaling gjøres til kontonummer 4545.20.12255 og merkes med navn, fødselsdato og mailadresse.

Vipps kan også benyttes. Bruk da vippsnummer 108979, også her merkes betalingen hva det gjelder, hvem det gjelder, fødselsdato og mailadresse.

Vanlige kontingentsatser gjelder også for støttemedlemmer.