Bjerkvik Idrettspark består av følgende anlegg

Idrettshall (Bjerkvikhallen)
Idrettshall med baner for håndball, innefotball, basketball, tennis, badminton og volleyball. Tribunekapasitet ca. 300, 4 garderober og 2 dommergarderober.
Leies også ut til dansegallaer, fester, utstillinger, messer, private tilstelninger og benyttes ved andre større arrangement i idrettsparken


Fotballanlegg
Kunstgressbane 65x100m og gammelt kunstgress treningsfelt 35x45m

Ski- og skiskytteranlegg
Preparerte lysløyper i sesongen med flombelyst skiskytteranlegg. Lysløype på 1, 2 og 3km. 5 km trasè med 2km uten lys. Skiskytteranlegget består av 30 mekaniske skiver.
Servicebygg som inkuderer tidtakerbu, speakerbu, smørerom, garasje og lagerrom.Sommerløyper
Asfaltert løype 1,5 km for rullestol, rollerblades og rulleski. Joggeløype i resten av løypenettet sommerstid

Orientering
I tilknytning til idrettsparken forefinnes det et nærmiljøkart over Prestjordmarka og et skolekart over Bjerkvik sentrum og Bjerkvik Skole

Utstillinger og messer
Bjerkvik Idrettspark kan benyttes i forbindelse med messer og utstillinger

Konserter, show, revyer, danseforestillinger mm
Idrettshallen disponerer noe utstyr for gjennomføring av overnevnte type. Hallbestyreren har gode forbindelser dersom det er nødvendig utstyr som måtte mangle

Kafeteria
Idrettshallen disponerer kafeteria som er velegnet for møter, familiesammenkomster og lignende for inntil 60 personer

Bredbånd
Idrettshallen har installert bredbånd, som kan benyttes i kafe, idrettshallen og tidtakerbygget. Ved behov kan det settes opp trådøst nettverk