Priser gjeldende pr. 1.januar 2023
Kafe/kjøkken
Egne lag225 kr pr dag
Andre lag1.150 kr pr dag/260 kr pr time
Bursdager/konfirmasjon1.700 kr pr dag
Barnebursdag450 kr pr dag
Salgsarrangement2.250 kr pr dag
Terminfestet arrangement570 kr pr dag (egne lag)
1.550 kr pr dag/340 kr pr time (andre lag)

Hele hallenHalve hallen
Egne lag340 kr pr time voksen/170 kr pr time barn225 kr pr time voksen/115 kr pr time barn
Andre lag670 kr pr time voksen/340 kr pr time barn465 kr pr time voksen/215 kr pr time barn
Stat/fylke kommune1250 kr pr time980 kr pr time
Inntektsbringende arr/messer6.800 kr pr dag5.650 kr pr dag
Private arrangement/samlinger5.650 kr pr dag4.500 kr pr dag
Terminfestet arrangement2.050 kr pr dag (egne lag)

5.650 kr pr dag (andre lag)

Konserter/dansegalla9.000 kr pr dag7.900 kr pr dag