Priser gjeldende pr. 1.januar 2020
Kafe/kjøkken
Egne lag220 kr pr dag
Andre lag1.100 kr pr dag/250 kr pr time
Bursdager/konfirmasjon1.650 kr pr dag
Barnebursdag440 kr pr dag
Salgsarrangement2.200 kr pr dag
Terminfestet arrangement550 kr pr dag (egne lag)
1.500 kr pr dag/330 kr pr time (andre lag)

Hele hallenHalve hallen
Egne lag330 kr pr time voksen/165 kr pr time barn220 kr pr time voksen/110 kr pr time barn
Andre lag750 kr pr time voksen/330 kr pr time barn450 kr pr time voksen/210 kr pr time barn
Stat/fylke kommune1200 kr pr time950 kr pr time
Inntektsbringende arr/messer6.600 kr pr dag5.500 kr pr dag
Private arrangement/samlinger5.500 kr pr dag4.400 kr pr dag
Terminfestet arrangement2.200 kr pr dag (egne lag)

5.500 kr pr dag (andre lag)

Konserter/dansegalla8.800 kr pr dag7.700 kr pr dag