Starten på Bjerkvik Idrettsforening i 1920

Bjerkvik var ikke ukjent med idretten i 1920. Det hadde vært drevet idrett lenge, men den var ikke organisert.

Allerede i 1919 var det snakk om å starte en idrettsforening. I 1920 ble det arrangert en fotballkamp mellom Bjerkvik og "King" Narvik. Kampen, som ble holdt på Stranda i Bjerkvik, endte med seier til Bjerkvik med 6-0. Dette ga støtet til fortgang for å organisere idretten i Bjerkvik.

Sverre Bjørnstad og noen andre spreke karer innkalte til konstituerende møte. Møtet ble avviklet nedenfor naustene på Stranda i Bjerkvik. Ca 30 ungdommer i alderen 12-30 år var møtt fram. Det ble enstemmig vedtatt at navnet skulle være BJERKVIK IDRETTSFORENING.

Sverre Bjørnstad ble valgt til formann (han er også regnet som stifter). Peder Andreassen ble valgt til kasserer og Sverre Yttermo ble valgt til materialforvalter.

Sverre Bjørnstad sendte innmelding til Nordland Idrettsforbund Bodø og Bjerkvik Idrettsforening ble registrert som medlem den 16.oktober 1920.

Fotball; Den første fotballen ble anskaffet fra Christiania Sykkel & Sportsforretning. Sverre Yttermo fikk som hovedoppgave å holde fotballen smurt og i god stand. Det skulle vise seg å være nødvendig, for fotballskoene var beksømstøvler og marsjstøvler. Andreas Olsen, som var meget for ungdommen, leide ut Stranda til fotballbane og han stilte båten til disposisjon, for det hendte ofte at ballen måtte hentes opp av sjøen.

Ski ble den dominerende idretten i Bjerkvik Idrettsforening. Det kom mye av at naturen hadde lagt alt til rette for løyper og hoppbakker. Olaus Pettersen og Langenes var habile skiløpere på den tiden. Langenes var den eneste som hadde lengdeløperski. Ellers var det brede ski som ble brukt. Det var mange alternative hoppbakker. "Storbrubakken" nedenfor Ing.leiren (Vassdalsbrua), "John Lorensa bakken" ved Skoglundleiren, "Olabakken" ved Øymo og "Holmenkollen" på Bergemyra. Det første hopprennet ble holdt i "Holmenkollen", hvor Konrad Øymo og Nanne Håker vant. De hoppet begge 23 og 24,5 m. Peder Normo var den første skiløper som representerte Bjerkvik IF utad.

Friidretten kom med i 1924, da Elmar Eidissen kom fra Befalsskolen. Materiell som spyd, kule og diskos, ble tildelt Bjerkvik IF fra Nordland Idrettsforbund. Det ble årlig arrangert landeveisløp med start ved Prestjordbrua og innkomst ved Medbybrua. Bjarne Normann og Sigurd Hansen var de første som tok idrettsmerket.

Det var ikke noe ungdomshus i Bjerkvik. Hvis det skulle arrangeres fest, måtte de leie Messa i Ing.leiren, som de måtte forsikre først. Kopper og fat måtte lånes hos Erik Hansen og Vekselen.

Vi glemmer aldri de som fikk ideen og som startet Bjerkvik IF nedenfor naustene på Stranda i Bjerkvik.


Bjerkvik IFs guttelag fra 1948/50.

Bakerste rekke fra venstre; Tor Villy Johansen, Einar Vassbakk, Albjørn Vassbakk, Ivar Medby, Asbjørn Storø, Agnar Vassbakk, Roald Nordmo, Leif Knutsen, Bjarne Johansen

Fremste rekke fra venstre; Aldor Kristiansen, Einar Nylund, Magne Øymo, Torbjørn Martinsen.

Ansiktet i vinduet i bakgrunnen er Halvdan Hansen, som kjørte guttelaget til Gratangen med sin lastebil. Bildet er tatt av Hermod Prestjord ved hans hytte på Øse, våren 1950.