BIF har siden 1990 delt ut Erkjentlighetsprisen. I følge våre arkiver ble den opprettet i 1989.
Prisen er ment å være en oppmerksomhet og takk til personer som har lang og tro tjeneste i BIF.
Hva som ligger bak uttrykket lang og tro tjeneste er opp til de som foreslår kandidater å begrunne....
Disse forslag med begrunnelser leveres inn til hovedstyret. Dette kan gjøres fortløpende hele året igjennom og senest en måned før årsmøtet, hvilket som oftest avvikles medio februar hvert år.

Oversikt over de som har gjort seg fortjent til prisen:
( hvis noen sitter på ytterligere informasjon på hvem mottakerne er, mottas det med takk!)

2021 - Lise Danielsen Holmer

2020 - Rune Skog

2019 - Kai Holmer

2018 - Svein Arne Henriksen

2017 - Nils-Harald Nilsen

2016 - Geir Pedersen

2015 - Martin Skog

2014 – Knut Leikvam

2013 – Roger Pedersen

2012 – Ikke utdelt

2011 – Ikke utdelt

2010 – Jan Hugo Johnsen

2009 – Kjell Øymo

2008 – Nann Allis Pedersen

2007 – Øystein Flygel og Gjermund Raaen

2006 – Tor Einar Larsen

2005 – Mailiss og Bjørn Hugo Myrvang

2004 – Asløv Jørgensen

2003 – Rolf Henriksen

2002 – Ikke utdelt

2001 – Oddleif Bakkejord

2000 – Ole Rustad og Anne Mari Bogholm

1999 – Jan Lundli og Arvid Dahl

1998 – Odd Johansen og Torbjørn Kristiansen

1997 – Knut Bratsberg

1996 – Charleif Pedersen

1995 – ukjent

1994 – ukjent

1993 – ukjent

1992 – ukjent

1991 – Bjørn Kolbeinsen

1990 – Finn-Magne Simonsen

Vi vet at Kåre Holmberg og Arnleif Larsen har mottatt prisen, men årene er ukjent.